Antologia De Lectures De Filosofia. Batxillerat PDF

Geekmag.es Antologia De Lectures De Filosofia. Batxillerat Image

Cuida los árboles y descarga el libro de Antologia De Lectures De Filosofia. Batxillerat en formato electrónico. En geekmag.es encontrará el libro de Antologia De Lectures De Filosofia. Batxillerat en formato PDF, así como otros buenos libros. ¡Lee Antologia De Lectures De Filosofia. Batxillerat en tu teléfono, tableta o navegador!

AUTOR(A) Vv.aa.
TAMAÑO DEL ARCHIVO 3,28 MB
ISBN 9788448161408
NOMBRE DEL ARCHIVO Antologia De Lectures De Filosofia. Batxillerat.pdf
DESCRIPCIÓN
El llibre que teniu a les vostres mans té un doble valor. D’una banda, és una eina que pot ajudar-vos a les Proves d’Accés a laUniversitat (PAU); de l’altra, és una via d’entrada a la fi losofi a per cinc camins diferents. AmbPlató se’ns planteja quina és l’autèntica realitat. Descartes ens condueix pels carrerons que permeten obtenir un bon mètode per assolir la veritat. Hume ens aclareix les pressuposicions sobre les quals es basen el coneixementi la moral. Mill ens clarifi ca què s’ha d’entendre per llibertat i com ha de ser una moral que té en compte el bé per a la majoria. Finalment, Nietzsche refl exiona sobre l’origen de la moral i el paper que ha tingut el discurs sobre la veritat.Llegir textos fi losòfi cs directament dels seus autors és diferent a llegir novel·les. Al contrari del que passa en les novel·les, on fàcilment els personatges entren a la vostra imaginació, en la lectura fi losòfi ca no apareixenpersonatges, sinó conceptes abstractes (llibertat, veritat, realitat, etc.). Per això els textos filosòfics requereixen una lectura lenta, pausada i atenta. Més que voler arribar ràpidament al fi nal, cal sovint fer relectures per entendre millor el discurs fi losòfi c. Aquesta tècnica fi nalitza quan ja tenim una visió clara d’allò que l’autor ens diu i planteja.En aquesta antologia, que consta de cinc autors (els autors–amb els seus textos– de les PAU), hi trobareu, en primer lloc, una presentació del fi lòsof; tot seguit, el text fi losòfi c i, al marge, indicacions diverses, com ara aclariments de termes o aspectes del text, referències a un altre text de l’autor o bé a altres autors. En general, aquestes indicacions pretenen apropar el text original al lector i fer-lo més comprensible. La insubstituïble lectura dels textos escrits pels fi lòsofs no és incompatible, evidentment, amb l’ús de tot tipus de notes aclaridores, la intenció de les quals no és tamisaro falsejar aquesta lectura, sinó fer-la més àmplia i profunda, més enriquidora.Els fragments que apareixen a Lectures de fi losofi a provenen de traduccions diverses o dels textos originals. En qualsevol cas, es tracta de textos que s’han adaptat pensant en el destinatari fi nal, l’alumne de batxillerat.Al fi nal del llibre, hi ha unes pàgines d’activitats dedicades a cada autor: comentaris, preguntes de relació, qüestions sobre les declaracions dels fi lòsofs, etc. La fi nalitat d’aquest apartat pràctic és que pugueu avaluar els coneixements de cada autor, al mateix temps que repasseu, practicantlos, procediments com ara la lectura comprensiva i el comentari de text, tan importants amb vista a superar les PAU.
Antologia De Lectures De Filosofia. Batxillerat | Vv.aa ...

Amb aquesta "Antologia" actualitzada de textos i exercicis posem a l'abast del professorat una série de recursos que poden ser útils per fer front al treball amb textos filosófics a l'aula amb una metodologia orientada a les Proves d'Accés a la Universitat d'História de la filosofia.

Antología filosófica: la filosofía griega » Introducción

La lectura de originales ... Han de bastar las conclusiones a que se ha ajustado esta antología. A la filosofía y a su presunto valor formativo -principal ... el fondo de ideas a que ha venido respondiendo hasta los últimos tiempos la estructura del programa de filosofía en el bachillerato francés, al que se ajustan ...

LIBROS RELACIONADOS

Primers Auxilis.pdf

En Grand Central Station Me Sente Y Llore.pdf

El Cementiri De Cotxes.pdf

Sueños: Diccionario De Interpretacion.pdf

Poetas Romanticos Españoles - Becquer,campoamor,zorrilla,espronceda......pdf

Set Lleis Espirituals De L Exit.pdf

Memorias De Mi Vida Tomoiii.pdf

Ciencias Sociales Y Geografia (Castilla La Mancha) (3º Eso).pdf

Don Juan De Austria. El Caudillo De Lepanto.pdf

Guerra Y Paz (Tela).pdf

Cuentos Orientales Volumen Vi.¡guisantes!...¡guisantes!....pdf

Anales Real Academia De Jurisprudencia Y Legislacion 36.pdf

One Piece Nº 3.pdf

En La Cocina Con El Arroz.pdf

Histoire ÉConomique (Des Origines A 1789).pdf

Obras Completas Ii.pdf