Les Normes D Organitzacio I Funcionament Dels Centres Educatius PDF

Geekmag.es Les Normes D Organitzacio I Funcionament Dels Centres Educatius Image

Descubre el libro de Les Normes D Organitzacio I Funcionament Dels Centres Educatius con geekmag.es. Lea el PDF de Les Normes D Organitzacio I Funcionament Dels Centres Educatius en su navegador de forma gratuita. Regístrate y descarga Les Normes D Organitzacio I Funcionament Dels Centres Educatius y otros libros de Antoni Lapeña Riu.

AUTOR(A) Antoni Lapeña Riu
TAMAÑO DEL ARCHIVO 5,23 MB
ISBN 9788499752389
NOMBRE DEL ARCHIVO Les Normes D Organitzacio I Funcionament Dels Centres Educatius.pdf
DESCRIPCIÓN
Els centres del Servei d’Educació de Catalunya tenen encomanada la tasca d’adaptar les seves normes d’organització i funcionament a les previsions del decret d’autonomia dels centres educatius. Aquest manual pretén facilitar aquesta tasca d’elaboració de les NOF que els centres han d’haver realitzat en finalitzar el curs 2013-2014, amb l’aspiració de ser un instrument vàlid i pràctic, una guia, per a aquesta finalitat. S’ofereix també una proposta d’esquema de contingut d’unes normes d’organització i funcionament d’un centre educatiu, que pot ser molt útil a l’hora d’abordar l’elaboració d’aquest instrument, així com annexos documentals de suport referits a diversos aspectes susceptibles de contemplar en les normes d’organització i funcionament del centre i que poden ser molt útils a l’hora de concretar-les.
Instruccions d'organització i funcionament 2019-2020-Índex

Aquestes Normes d'Organització i Funcionament de Centre (d'ara endavant, NOFC) són d'aplicació a tots els òrgans de l'Escola de Municipal de Música de Lleida, per a tots els seus membres i sectors de la comunitat educativa, i per a totes les activitats que es portin a terme amb independència del lloc on s'executin.

PDF Normes D'Organització I Funcionament Del Centre

NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT INTRODUCCIÓ Les normes d'organització i funcionament del centre (NOF) representen el conjunt d'acords i decisions d'organització i de funcionament que fan possible el treball educatiu i la gestió per assolir els objectius del projecte educatiu i de la programació anual.

LIBROS RELACIONADOS

Textos Basics De La Biblia I El Seu Resso En La Cultura.pdf

La Curación Por La Música.pdf

Revista Arketypo Nº 06.pdf

Lo Inexplicado. Volumen 9.pdf

El Egipto Gnostico.pdf

Psicologia De La Educacion Para Maestros De Educacion Primaria.pdf

Plotino (204/5-270).pdf

Comentarios Sobre La Sociedad Del Espectaculo.pdf

L Home Mes Buscat.pdf

Los Trenes Blindados Españoles.pdf

Les Oeuvres Choisies Du Sieur Rousseau, Contenant Ses Poësies.pdf

El Gol Impossible.pdf